Ważny numer telefonu – 602 573 096 – Dyspozytor wodno-kanalizacyjny

Od 1 stycznia 2020 r. został uruchomiony ważny numer telefonu dla mieszkańców Ornontowic. Jest to całodobowy numer telefonu do dyspozytora sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Ornontowice, na który należy zgłaszać powstałe awarie, jak również można uzyskać informacje na temat funkcjonowania sieci wodno – kanalizacyjnej. Dyspozytor jest pracownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej i pełni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu dostaw wody jak i odprowadzania ścieków. Ponadto na podany powyżej numer telefonu można zgłaszać również awarie oświetlenia ulicznego.

Dyspozytor wodno-kanalizacyjny tel. 602 573 096