Informacja dotycząca działań towarzyszących, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 będą realizowane działania towarzyszące dla osób korzystających z wsparcia z POPŻ w formie żywności w Gminie Ornontowice.                                   

Warsztaty edukacyjne obędą się w dniach 17 i 24 lutego 2020 r. o godz. 15.00 w Orzeszu przy ul. św. Wawrzyńca 23 (w podziemiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu).

Zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu mają formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:
• przygotowania posiłków,
• dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
• sprawnego zarządzania budżetem domowym,
• zapobiegania marnowaniu żywności.

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.

Wydarzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.