Informacja dotycząca możliwości uzyskania wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS)

Poniżej zamieszczamy informację Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, dotyczącą możliwości uzyskania wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) – unijnego systemu certyfikacji środowiskowej.

System adresowany jest do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych.