Plan pracy Komisji Stałych w lutym

Zachęcamy do zapoznania się z planem pracy Komisji Stałych

Posiedzenia komisji – luty

Uwaga – zmiana!

W ramach I części posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 25 lutego o godz. 16.00 w sali OSP odbędzie się spotkanie informacyjne związane z akcją protestacyjną, dotyczącą nowych połączeń kolejowych, planowanych przez tereny Gminy Ornontowice, na które Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy serdecznie zapraszają mieszkańców Ornontowic.