Ogłoszenie konsultacji projektu uchwału Rady Gminy Ornontowice

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice:

  1. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.