Informacja z Centrum Zdrowia w Mikołowie

Informujemy, że dziś, tj. 11 lutego 2020 r. (wtorek) w godzinach od 13:00 do 16:00 planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej do Centrum Zdrowia w Mikołowie z przyczyn niezależnych od podmiotu leczniczego. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, przyjęcia do Izby Przyjęć Centrum Zdrowia w Mikołowie w godzinach 12:00 – 16:00 będą ograniczone. W tych godzinach Szpital będzie zasilany alternatywnym źródłem zasilania wobec czego niemożliwa będzie diagnostyka obrazowa a pozostałe możliwości diagnostyczne zostaną ograniczone do minimum.