PRZYPOMNIENIE – Jak zgłosić podejrzenie spalania odpadów?

Jeżeli masz uzasadnione podejrzenie, że Twój sąsiad spala w domowym piecu odpady lub niedozwolone paliwo, a rozmowy z nim nie przynoszą oczekiwanego efektu

1. zgłoś to osobiście w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami
(pokój nr 113) lub telefonicznie – tel. 32/ 3306 237 lub 32/ 3306 229

w godzinach pracy Urzędu Gminy

2. zgłoś to na Komisariat Policji w Orzeszu (ul. Matejki 1, 43-180 Orzesze), tel. 32/ 32 48 610

poza godzinami pracy Urzędu Gminy

Szczegółowe informacje – w zakładce: Dla mieszkańców → Ochrona środowiska → Komunikaty