Dyżur radnych z Klubu „Dla Ornontowic”

Radni z Klubu „Dla Ornontowic”
zdjęcie: www.facebook.com/dlaOrnontowic

Informujemy, że w dniu 10 marca w godzinach 16.00-17.00 dyżur będą pełnić radni z Klubu „Dla Ornontowic” – Izba Regionalna ARTerii CKiP.

Jednocześnie przypominamy, że Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nieużyła pełni dyżur w każdą środę w godzinach 16.00-17.00 – Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. 316 (UG Ornontowice, II piętro).

Dodatkowe informacje: Biuro Rady Gminy, tel. 32 3306221.