Informacja z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Pszczynie informuje, że rok 2020 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Hasło przewodnie tego całorocznego święta brzmi: „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.

Więcej informacji na stronie internetowej https://rokroslin.pl/

Ponadto WIORiN informuje, że od 14 grudnia 2019 r. obowiązują nowe przepisy Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin. Ze względu na zwiększony zakres roślin objętych nowymi przepisami prawa rejestracji będą podlegać także podmioty, które dotychczas takiej rejestracji nie podlegały. Informacje na stronie internetowej: http://piorin.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Pszczynie