Strategiczne Studium Lokalizacyjne – przesłanie stanowisk

Dnia 6 marca br., na adres Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (w wersji papierowej) oraz elektronicznie na adres konsultacje.cpk@cpk.pl, zostało przesłane Stanowisko nr 1/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Wójta Gminy Ornontowice oraz Uchwała Rady Gminy nr XVI/137/20 również z 27 lutego 2020 r., dotyczące Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wraz z ww. dokumentami wysłane zostały kopie list osób uczestniczących w poparciu protestu przeciwko planom przebiegu linii kolejowych. W ramach akcji zebrano 1440 podpisów. Uwagi zostały również złożone za pośrednictwem formularza online.

Natomiast wcześniej, 4 marca br., Stanowisko Wójta wysłane zostało do Marszałka Sejmu, Senatu, Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a Uchwała Rady Gminy wysłana do Posłów i Senatorów z naszego regionu.