Inkubator Dostępności – ogólnopolski projekt poszukujący innowacji społecznych

Zadaniem Inkubatora jest wypracowanie i przetestowanie 45 innowacyjnych rozwiązań, które zniwelują bariery w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami.

Obecnie Inkubator poszukuje osób, podmiotów, organizacji i firm, które są otwarte na szukanie nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań i chcą wypróbować swoje pomysły w bezpiecznym środowisku jakie stwarza Inkubator Dostępności.

Więcej: Inkubator Dostępności

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach