Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2020”.

Wynik konsultacji