Polecenie Wojewody Śląskiego

Przekazujemy polecenie Wojewody Śląskiego dotyczące ograniczenia kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych wynikające z Planu działań krótkoterminowych określonych w Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.