10 000 zł od Gminy Ornontowice na sprzęt ratujący życie

Informujemy, że Wójt Gminy Ornontowice zdecydował się przekazać 10 tys. zł z gminnego budżetu na zakup respiratora na potrzeby Powiatowego Szpitala w Mikołowie, za zgodą Radnych Gminy Ornontowice, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Centrum Zdrowia w Mikołowie na zakup sprzętu ratującego życie.