Odpowiedź Wójta Gminy na wniosek Poczty Polskiej S.A.

W związku z licznymi pytaniami ze strony mieszkańców, informuję, że w odpowiedzi na wniosek Poczty Polskiej S.A. o przekazanie danych osobowych ze spisu wyborców Gminy Ornontowice, z uwagi na brak podstaw prawnych (w oparciu o wiele opinii prawnych) oraz w związku z grożącymi mi sankcjami karnymi, administracyjnymi i odszkodowawczymi odnośnie ich nieuprawnionego ujawnienia nieupoważnionym podmiotom, jako ich administrator, odmówiłem przekazania Poczcie Polskiej S.A. danych ze spisu wyborców.

Z wyrazami szacunku
Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice