Informacja na temat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach

Informujemy,  że  z  dniem  27  kwietnia  2020 r. godziny  pracy  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ornontowicach  ulegają  zmianie,  tj.  od  poniedziałku  do  piątku  Ośrodek  funkcjonuje  w  godzinach  od  7.00  do  15.00.

Realizując  zadania  statutowe  bezpośrednia  obsługa  klientów  Ośrodka  będzie  wykonywana  w  ograniczonym  zakresie.

W  przypadku  zaistnienia  konieczności  osobistego  załatwienia  spraw  z  zakresu  pomocy  społecznej,  świadczeń  rodzinnych,  funduszu  alimentacyjnego  i  innych  spraw  załatwianych  przez  jednostkę,  przyjęcie  Stron  odbywać  się  będzie  w  wyznaczonej  strefie  bezpieczeństwa.

W  powyższych  sytuacjach  Strony  będą  przyjmowane  po  uprzednim  zgłoszeniu  telefonicznym  z  właściwym  pracownikiem  i  uzgodnieniu  terminu.

Nadal  prosimy,  aby  ograniczać  wizyty  w  Ośrodku,  a  wszelkie  możliwe  sprawy  załatwiać  drogą  telefoniczną  i  elektroniczną.

  • numer  telefonu do GOPS Ornontowice:  32 235  45  03,  
  • sprawy  dot.  świadczeń  z   pomocy  społecznej,  Karta  Dużej  Rodziny,   dodatki  mieszkaniowe  i  energetyczne  –  794  403  158,
  • sprawy  dot.  świadczeń  rodzinnych,   wychowawczych / 500+ /, z  funduszu  alimentacyjnego –  796  076  480