Komunikat Wójta Gminy

Drodzy Mieszkańcy,

W związku z trwającą epidemią koronawirusa, informuję, że dostępność Urzędu Gminy dla mieszkańców i petentów w dalszym ciągu jest ograniczona tylko do najpilniejszych spraw niecierpiących zwłoki, wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Mieszkaniec musi być zaopatrzony w swoją maseczkę ochronną. Przy wejściu do urzędu będą znajdowały się środki do dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki.

Bezpośrednia obsługa przez pracowników urzędu dotyczy przede wszystkim spraw związanych z:

  • rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności oraz dowodami osobistymi po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numer tel. 32 330 62 26;
  • świadczeniami usług komunalnych po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numer tel. 32 330 62 35;
  • administracją architektoniczno-budowlaną oraz ochroną środowiska po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numer tel. 32 330 62 29.

W dalszym ciągu rekomendujemy załatwianie spraw w sposób zdalny, czyli drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną lub za pośrednictwem skrytki e-PUAP. 

Dane kontaktowe Urzędu Gminy:

  • e-mail: ug@ornontowice.pl,
  • sekretariat – tel. 32 330 62 11,
  • biuro obsługi stron – tel. 32 330 62 00,
  • portiernia – tel. 32 330 62 04.

W portierni urzędu funkcjonuje biuro podawcze, gdzie mieszkańcy mają możliwość składania pism/wniosków do urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Z początkiem maja zostanie uruchomiony dodatkowy numer telefonu (32 330 62 09), pod którym przedsiębiorcy z terenu Gminy Ornontowice mogą uzyskać informację na temat tarczy antykryzysowej.

Zgodnie z nowymi przepisami otwarty dla zwiedzających jest już Park Gminny, natomiast w dalszym ciągu zamknięte do odwołania są „Świątynia Dumania – Park Archanioła”, kompleksy Orlik, kompleks „Bulodrom”, wszystkie place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz szalety gminne.  Nie funkcjonuje również bezpłatna komunikacja gminna.

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) czynny jest wyłącznie we wtorki i czwartki w godz. 14.00 – 18.00 oraz w soboty w godz. 9.00-13.00.

Przypominamy, że celem usprawnienia komunikacji z pracownikami urzędu przy realizacji spraw bieżących, funkcjonują poniżej wymienione dodatkowe skrzynki pocztowe do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zasadniczym kanałem służącym przyjmowaniu oficjalnej korespondencji w formie elektronicznej jest platforma ePUAP lub SEKAP, w pozostałych przypadkach e-mail: ug@ornontowice.pl

O kolejnych zmianach będziemy na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy: www.ornontowice.pl

Z wyrazami szacunku i z życzeniami zdrowia
Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice