Informacja o wstrząsie zarejestrowanym w KWK Budryk

Informacja o wstrząsie zarejestrowanym w rejonie Ściany Bw-3 pokł. 401 w JSW SA KWK „Budryk” 29 kwietnia 2020 r.