Pismo w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Przekazujemy do wiadomości Pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. wydania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.