Kiedy otwarcie ARTerii i Biblioteki w Ornontowicach?

Informujemy, że decyzja Wójta Gminy Ornontowice odnośnie terminu otwarcia dostępności dla mieszkańców ARTerii CKiP oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach zostanie podjęta nie wcześniej niż 4 maja br., w związku koniecznością przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i dostosowania tych jednostek do wymogów sanitarnych ze względu na sytuację epidemiologiczną.