Kiedy otwarcie Przedszkola w Ornontowicach?

Decyzja Wójta Gminy Ornontowice odnośnie terminu otwarcia publicznego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym zostanie podjęta nie wcześniej niż 4 maja br. Do tego czasu proszę wszystkich rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli i żłobków na terenie Gminie Ornontowice o dokładne zapoznanie się z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Niezbędne informacje znajdziecie Państwo pod tym linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

Informuję również, że w związku z trwającą epidemią koronawirusa dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku do lat 8 został przedłużony do 24 maja br.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom i opiekunom w okresie:

  • zamknięcia szkół decyzją Ministra Edukacji Narodowej,
  • zamknięcia przedszkoli i żłobków na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
  • do czasu gdy przedszkole lub żłobek nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

Wójt Gminy Ornontowice
Marcin Kotyczka