Chorobowe po macierzyńskim. O czym musi pamiętać przedsiębiorcza mama?

Po wyczerpaniu zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcza mama, aby zachować ciągłość podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i mieć prawo do wypłaty zasiłku chorobowego, powinna zgłosić się do ubezpieczeń z tytułu prowadzenia własnej firmy, w tym do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ważne jest, aby zgłoszenia dokonała w terminie do 7 dni od zakończenia pobierania macierzyńskiego.

Kobiety, które prowadzą działalność gospodarczą i mają prawo do zasiłku macierzyńskiego przestają podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia własnej firmy, a podlegają z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to, że w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego panie prowadzące działalność gospodarczą, odprowadzają tylko składkę zdrowotną, a składka emerytalna i rentowa opłacana jest z budżetu państwa – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kobieta pobiera zasiłek macierzyński w wysokości nie wyższej niż kwota świadczenia rodzicielskiego – obecnie 1000 zł. Wówczas z tej działalności nie opłaca także składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak nie jest zwolniona ze złożenia w ZUS deklaracji rozliczeniowej.

Z uwagi na to, że w tym czasie przedsiębiorcza mama nie ma obowiązku opłacania za siebie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności, powinna dokonać wyrejestrowania z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA i zgłosić się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZZA.

W momencie, gdy zakończy już okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, ponownie będzie musiała zgłosić się do ubezpieczeń z tytułu wykonywanej działalności. Jednak najpierw czeka ją wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA, a następnie wypełnienie druki ZUS ZUA, czyli tym samym zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie musi być złożone w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Ubezpieczenie chorobowe – wybór dla przedsiębiorcy
Jeśli po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcza mama chce zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego, to na zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA), musi zadeklarować przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli zrobi to w ciągu 7 dni, to będzie objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym z tytułu prowadzenia działalności od dnia podanego w zgłoszeniu. – Trzeba pamiętać, że dla osób prowadzących własne firmy, jak też zleceniobiorców, ubezpieczenie chorobowe nie jest obowiązkowe. Przedsiębiorca ma wybór, czy chce opłacać składkę do funduszu chorbowego, czy też nie. Jednak podleganie temu ubezpieczeniu daje nam prawo do wypłaty świadczeń w przypadku choroby własnej, czy chociażby opieki nad chorym dzieckiem, bądź innym członkiem rodziny – dodaje rzeczniczka.

Beata Kopczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego