Informacja o terminie płatności podatku

Przypominamy, że 15 maja 2020 r. upływa termin płatności II raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.