Fundacja JSW dla Gminnego Ośrodka Zdrowia

Informujemy, że Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach otrzymał z Fundacji JSW wsparcie w postaci darowizny, które zostało przeznaczone na wyposażenie „kącika malucha” w części pediatrycznej ośrodka zdrowia.

Wczoraj, 21 maja w obecności Prezesa Zarząd Fundacji JSW – Artura Dyczko, Koordynatora Biura Zarządu – Piotra Kijańskiego, Wójta Gminy – Marcina Kotyczki, Zastępcy Wójta Gminy – Dariusza Spyry oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia – Tomasza Holeckiego nastąpiło oficjalne oddanie do użytku wyremontowanego i doposażonego pomieszczenia. Celem projektu było stworzenie przyjaznego otoczenia dla najmłodszych pacjentów.

Więcej na ten temat w majowym „Głosie Ornontowic”.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach serdecznie dziękuje Fundacji JSW za otrzymaną dotację.