Informacje z Centrum Zdrowia w Mikołowie

Informujemy, że po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego, Oddział Wewnętrzny Centrum Zdrowia w Mikołowie wznawia przyjęcia pacjentów. Od godziny 12:00 22 maja 2020 r. Izba Przyjęć i wszystkie oddziały Szpitala pracują w pełnym zakresie świadczeń.

23 maja 2020 r. (sobota) w godzinach od 07:00 do 17:00 w związku z koniecznością wykonania koniecznych prac modernizacyjnych i konserwacyjnych w rozdzielni głównej szpitala powiatowego w Mikołowie, planowane jest wyłączenie prądu w szpitalu. Zasilane zostaną jedynie najważniejsze miejsca konieczne do zabezpieczenia pacjentów szpitala. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, prosimy o niekierowanie pacjentów wymagających pilnego wykonania tomografii komputerowej (szczególnie podejrzewanych o udar mózgu) w godzinach 07:00 – 17:00 do Izby Przyjęć Centrum Zdrowia w Mikołowie.

Centrum Zdrowia w Mikołowie