Informacja Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy,

Od poniedziałku 25 maja, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., urzędy administracji samorządowej są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Urząd Gminy Ornontowice jest dostępny dla mieszkańców, jednak z pewnymi ograniczeniami.

Przyjmowanie interesantów odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Wchodząc do Urzędu Gminy mieszkaniec musi być zaopatrzony w swoją maseczkę ochronną. Przy wejściu do urzędu znajdują się środki do dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki.

Liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

W portierni urzędu w dalszym ciągu funkcjonuje biuro podawcze, gdzie mieszkańcy mają możliwość składania pism/wniosków do urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, a na parterze budynku (po lewej stronie od głównego wejścia) znajdują się nieodpłatne druki do pobrania w wersji papierowej.

W dalszym ciągu rekomendujemy załatwianie spraw w sposób zdalny, czyli drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną lub za pośrednictwem skrytki e-PUAP.

Dane kontaktowe Urzędu Gminy:

  • e-mail: ug@ornontowice.pl,
  • sekretariat – tel. 32 330 62 11,
  • biuro obsługi stron – tel. 32 330 62 00,
  • portiernia – tel. 32 330 62 04.

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy