Informacja dot. zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, zwolnienie z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny, następuje także w celu wykonania testu diagnostycznego w  kierunku SARS-CoV-2, na podstawie informacji otrzymanej od Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub na urządzeniu mobilnym osoby poddanej tej kwarantannie za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania.
Powyższe zwolnienie następuje na czas wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 oraz na czas niezbędny do dojazdu z miejsca obowiązkowej kwarantanny do miejsca wykonania tego testu i z powrotem. Dojazd może natomiast nastąpić wyłącznie pojazdem samochodowym, którego posiadaczem jest osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca lub gospodarująca.
Więcej informacji na stronie GIS.