Informacja dot. organizacji zajęć w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

Informuję, że począwszy od 1 czerwca rozpoczną się konsultacje dla klas IV – VIII oraz zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Odnośnie szczegółów w tym zakresie proszę się kontaktować bezpośrednio z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym (tel. 32 235 50 16) począwszy od 25 maja.

Ponadto informuję, że ze względu na skalę wykonywanych badań w branży górniczej oraz w wyniku przeprowadzonych wśród rodziców ankiet, z których wynikało bardzo małe zainteresowanie zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w przedszkolu i w klasach I-III (zainteresowanie ww. zajęciami na poziomie 5%), zajęcia będą nadal zawieszone co najmniej do dnia 29 maja i zostaną wznowione nie wcześniej niż 1 czerwca br. Informacje w tym temacie pojawią się pod koniec przyszłego tygodnia.

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy