Wideokonferencja ws. reorganizacji komunikacji publicznej

W dniu 20 maja br. odbyła się wideokonferencja w sprawie reorganizacji komunikacji publicznej w kierunku Gminy Gierałtowice (linia 636) oraz utworzenia nowego połączenia z Ornontowic w kierunku Miasta Zabrza (nowa linia 947).

Gospodarzem i inicjatorem spotkania był Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka, zaproszenie zaś przyjęli i udział wzięli przedstawiciele miasta Orzesza, Knurowa, Zabrza, Gminy Gierałtowice oraz przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Potrzeby i oczekiwania każdej z gmin są różne, jednak aby polepszyć komunikację m.in. na trasie Orzesze – Knurów przez Gminy Ornontowice i Gierałtowice konieczne jest wspólne stanowisko. Ważnym czynnikiem dla gmin przy ustalaniu połączeń komunikacyjnych są również koszty. Dla polepszenia komunikacji konieczne są dalsze spotkania i ustalenia, które kontynuowane będą po przygotowaniu projektu zmian w obowiązujących rozkładach jazdy przez organizatora.

Cieszy fakt, że przedstawiciele wszystkich miejscowości, przez które miałaby kursować nowa linia wyrazili pozytywne stanowisko i wstępne zainteresowanie nowym połączeniem.