Informacja o wstrząsie zarejestrowanym w KWK Budryk

Informacja o wstrząsie zarejestrowanym w rejonie Ściany Bw-3 pokł. 401 w JSW S.A. KWK „Budryk” w dniu 28 maja br.