Informacja o wznowieniu zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Informuję, że po konsultacji z dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, podjęto decyzję o wznowieniu od 1 czerwca:

  • zajęć opiekuńczych w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej;
  • konsultacji dla klas IV – VIII szkoły podstawowej;
  • zajęć rewalidacyjnych.

Odnośnie szczegółów w tym zakresie proszę się kontaktować bezpośrednio z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym (tel. 32 235 50 16).

W dalszym ciągu rekomendujemy w miarę możliwości o pozostawienie dzieci w domu.

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy