Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania jednorazowego stypendium specjalnego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice.

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania jednorazowego stypendium specjalnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice.