Tarcza antykryzysowa a większy dostęp do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Większy dostęp do zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zapewniają wprowadzone zmiany w tarczy antykryzysowej. I tak obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 są traktowane jako utrata dochodu.

Co to oznacza w praktyce? Przykładowo rodzic, który do tej pory nie otrzymywał na dziecko zasiłku rodzinnego lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponieważ przekraczał kryterium dochodowe, a dzisiaj ma obniżone wynagrodzenie za pracę z powodu epidemii koronawirusa, może ponownie złożyć wniosek o przyznanie tych świadczeń. Konieczne jest tu udokumentowanie swojej aktualnej sytuacji dochodowej.

Jeżeli okaże się, że po uwzględnieniu utraty dochodu wynikającej z obniżenia wynagrodzenia za pracę kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia jest spełnione, to będzie ono przysługiwać co do zasady od miesiąca złożenia wniosku.
W związku z powyższym do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że obniżenie dochodu jest spowodowane przeciwdziałaniem COVID-19 oraz kwotę obniżonego dochodu.

Wszelkich informacji dotyczących w/w świadczeń udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żabik 9 lok. 9 tel. 32 235-45-03, 796 076 480