Centralny Port Komunikacyjny – informacja

Na prośbę organizatorów informujemy, iż kolejne spotkanie osób zainteresowanych oraz zespołu roboczego związanego z zaktualizowanymi planami CPK dotyczącymi budowy m.in. szybkich kolei odbędzie się 28 lipca br. o godz. 17.00 w sali ARTerii CKiP (Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26).

Szczegółowych informacji udziela Pan Grzegorz Zdrzałek, tel. 501 710 650.

Jednocześnie przypominamy, że przygotowane zostały listy – sprzeciw wobec nowych wariantów przebiegu linii kolejowej przez teren Gminy Ornontowice, które są dostępne w portierni Urzędu Gminy. Listy można również pobrać ze strony www.ornontowice.pl i wypisane dostarczyć do Urzędu Gminy, do 29 lipca br., do godz. 17.00.