CPK – linia kolejowa – nowe warianty

Do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., adresowane na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, dotyczące konsultacji przebiegu linii kolejowej na odcinku Katowice – Jastrzębie Zdrój – granica RP – Ostrawa.

Spółka CPK, po uwzględnieniu uwag, wskazała nowe warianty przebiegów projektowanej linii kolejowej, m.in. w części południowej Ornontowic.

Uwagi/sugestie/opinie dotyczące wariantów projektowanej linii kolejowej należy zgłaszać na adres: projekt.katowice-ostrava@cpk.pl w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie (ze strony CPK) jest p. Dariusz Mańkowski.

Wójt Gminy zachęca Mieszkańców Ornontowic do wysyłania indywidualnych uwag z różnorodnymi i zasadnymi argumentami. Im więcej uwag zostanie przesłanych tym głos zainteresowanych będzie bardziej słyszalny.

Wójt Gminy, sam również w imieniu Gminy, przekaże stanowisko, w którym przedstawi stanowczy sprzeciw wobec nowych proponowanych wariantów, planowanej linii kolejowej, przewidzianej w Ornontowicach. Racjonalnym jest rozwiązanie aby wykorzystywać istniejącą sieć kolejową, która jest już na terenie naszego województwa.

Poniżej przekazujemy pismo w ww. sprawie oraz link do mapy, na której wkreślono przebiegi planowanej linii kolejowej.

Link do mapy

Równocześnie informujemy, iż przygotowane zostały listy – sprzeciw wobec nowych wariantów przebiegu linii kolejowej przez teren Gminy Ornontowice. Listy będą dostępne na portierni Urzędu Gminy. Można również pobrać listy i przynieść wypisane do Urzędu Gminy, do 29 lipca br., do godz. 17.00.