Informacja z PFRON

Na prośbę Oddziału Śląskiego PFRON w Katowicach zamieszczamy ulotkę informacyjną dot. projektu „Kompleksowa rehabilitacja”.