Informacja o modernizacji dróg gminnych

Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: Urząd Gminy informuje

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż od dnia 26 sierpnia do 30 września br. będą prowadzone prace drogowe w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja dróg gminnych.

Robotami drogowymi objęte zostaną: ul. Leśna od nr 47 do nr 75, ul. Kolejowa od nr 6 do nr 20, ul. Polna od nr 8a do nr 16a, ul. Solarnia od nr 29 do nr 40 oraz ul. Grabowa (dojazd do osiedla Zielone Wzgórze).
Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32 33-06-268.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi. Prosimy, aby na czas prowadzenia robót nie pozostawiać samochodów w pasie drogowym.