Narodowe Czytanie

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza na kolejną edycję Narodowego Czytania.

Wydarzenie odbędzie się w Świątyni Dumania – Parku Archanioła w Ornontowicach 5 września o godz. 11:00.
Program:
1. Odczytanie przez Wójta Gminy Ornontowice Listu Prezydenta RP na Narodowe Czytanie 2020.
2. Lekturę czytają przedstawiciele Rady Gminy Ornontowice i Urzędu Gminy Ornontowice.
3. Składanie pamiątkowych pieczęci na przyniesionych egzemplarzach “Balladyny” (zachęcamy do przyniesienia własnych książek!)
W razie niepogody impreza przeniesiona do sali ARTerii w Ornontowicach.
Wstęp wolny!

Plakat Narodowe Czytanie - Juliusz Słowacki Balladyna