Zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej przy ul. Zwycięstwa 7b

grafika przedstawiająca zieloną literę "i" z napisem "informacja"

Przestawiamy Zarządzenie Nr 0050.0297.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej przy ul. Zwycięstwa 7b.