Bezpłatne projekcje filmów Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

Logo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne projekcje filmów, które zostaną udostępnione na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Rozwój infrastruktury sportowej. Możliwości rozwoju samorządu terytorialnego” – Paweł Czwarno – zastępca dyr. Departamentu Infrastruktury Sportowej

Formularz rejestracyjny: https://www.nist.gov.pl/edukacja/film—rozwoj-infrastruktury-sportowej–mozliwosci-rozwoju-samorzadu-terytorialnego,2464.html

Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19” – Joanna Zadłużna – radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Formularz rejestracyjny: https://www.nist.gov.pl/edukacja/film—istotne-kwestie-dotyczace-funkcjonowania-pracodawcy-samorzadowego-w-okresie-stanu-zagrozenia-epidemiologicznego-lub-stanu-epidemii-ogloszonego-z-powodu-covid-19,2465.html

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących przepisów – pomiędzy teorią, a praktyką– Tomasz Matuszak – historyk – archiwista, teoretyk i praktyk

Formularz rejestracyjny: https://www.nist.gov.pl/edukacja/film—postepowanie-z-dokumentacja-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-w-swietle-obowiazujacych-przepisow—pomiedzy-teoria–a-praktyka,2466.html

Film zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Po prawidłowej rejestracji, około godziny 15:00 otrzymacie Państwo na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail link do filmu. Film będzie dostępny bezterminowo. Osoby rejestrujące się po godzinie 15:00, otrzymają link do filmu w dniu następnym.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę podczas rejestracji na wpisanie poprawnego adresu  e-mail, na który zostanie przesłany link do filmu.

Jednocześnie informujemy, że każda osoba powinna użyć odrębnego adresu e-mail. Uwzględniane będą wyłącznie unikatowe adresy e-mail.

Dodatkowych informacji udzielają:

Pan Mariusz Kocik mail: mariusz.kocik@nist.gov.pl, tel. 510 872 795

Pan Michał Wojdala mail: michal.wojdala@nist.gov.pl, tel. 510 872 814