Dofinansowanie 85% na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w województwie śląskim

Grafika z napisem "informacja".

Fundacja Dar Oze informuje o dofinansowaniu 85% na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w województwie śląskim.

Zlecenia na przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej będziemy Fundacja będzie przyjmowała do dnia 18.08.2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wnioski przyjmuje do 28.08.2020 r. Szczegółowe informacje na temat programu znajdą państwo w linku poniżej.

Link do działania;
https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2020/konkurs-nr-pois-1-7-1-5-2020.html

Fundacja Dar Oze tworzy:
1. Wnioski aplikacyjne o uzyskanie dofinansowań.
2. Audyty energetyczne.
3. Studia wykonalności.
4. Projekty instalacyjno-wykonawcze.
5. Projekty budowlane.

Fundacja przeprowadza również roboty budowlane na terenie całej Polski.

W celu zlecenia przygotowania audytu energetycznego, lub/i w celu podpisania z nami umowy z Fundacją o przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/technicznej, w terminie trwania naboru,
prosimy o kontakt pod na numer telefonu: 22 122 1058 – Dariusz Skrobisz.

Fundacja przeprowadza inwestorów inwestorów przez cały proces składania i kompletowania dokumentacji. Rozlicza projekty po realizacji inwestycji, przed instytucją udzielającą
dofinansowania.

Zespół Fundacji Dar Oze
info@fundacjadaroze.pl
www.daroze.pl