Informacja o akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2020 r. na terenie województwa śląskiego

Grafika z napisem "informacja".

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 12 – 30 września 2020 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice – Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około
200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.
W 2020 r. z akcji szczepienia na terenie woj. śląskiego zostały wyłączone następujące obszary:

Ø  gminy: Blachownia, Kłomnice,
Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim;

Ø  gminy: Pyskowice, Rudziniec,
Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powiecie gliwickim;

Ø  powiat kłobucki;

Ø  gminy: Ciasna, Herby, Kochanowice,
Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim;

Ø  powiat raciborski;

Ø  gmina: Krupski Młyn w powiecie
tarnogórskim;

Ø  gmina: Lubomia w powiecie
wodzisławskim.

Łącznie na terenie województwa śląskiego podczas akcji szczepienia przeciwko wściekliźnie zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Parku Śląskim w Chorzowie (dawniej Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka) zostanie ręcznie wyłożonych dodatkowo 160 dawek szczepionki.

Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty jest wyczuwany przez lisy z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, dochodzi do zaszczepienia lisa w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową lisa.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa śląskiego o nie podnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypomina się, iż przez okres dwóch tygodni po przeprowadzeniu akcji szczepienia nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (np. lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny informując go o tym fakcie. Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem te części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.

Akcje wykładania szczepionek przeciwko wściekliźnie w województwie śląskim odbywają się od 1995 r.

Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

Dodatkowo informuję o liczbie przypadków wścieklizny stwierdzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2003 – 2019:

·w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,

·w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,

·w 2005 roku nie stwierdzono przypadków
wścieklizny,

·w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

·w 2007 roku nie stwierdzono przypadków
wścieklizny,

·w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·w 2009 roku nie stwierdzono przypadków
wścieklizny,

·w 2010 roku nie stwierdzono przypadków
wścieklizny,

·w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,

·w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,

·w 2013 roku nie stwierdzono przypadków
wścieklizny,

·w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·w 2017 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

·w 2018 roku nie stwierdzono przypadków
wścieklizny,

· w 2019 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane
pod numerem telefonu: 32 42 88 615.