Informacja z Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych

grafika przedstawiająca zieloną literę "i" z napisem "informacja"

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców, Dyrektor Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych w Ornontowicach informuje o możliwości zapisywania dzieci szkolnych na posiłki drogą mailową na adres zup@zup-ornontowice.pl. Opłata za obiad pozostaje bez zmian.

Dyrektor ZUP dla JO, Lilianna Lenczowska