Rozpoczęcie roku szkolnego w Gminie Ornontowice

Grafika - dzieci trzymające napis "Witaj szkoło!"

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

1 września br. o godzinie 900 w sali gimnastycznej segmentu B odbędzie się akademia inaugurująca nowy rok szkolny 2020/2021 w obecności zaproszonych gości, przedstawicieli grona pedagogicznego oraz przedstawicieli uczniów klas VIII.

Pozostałe klasy będą miały spotkania z wychowawcami według podanego harmonogramu, który znajdziecie w załączeniu.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o zastosowanie się do reżimu sanitarnego oraz ustalonych przez szkołę zasad.


Ważne! Od 1 września 2020 r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gminie Ornontowice rozpocznie swoje funkcjonowanie z uwzględnieniem aktualnych wytycznych GiS, MEN i MZ.

Wszystkich rodziców i pracowników obowiązuje na terenie zespołu reżim sanitarny – procedura COVID – 19 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ornontowicach.

  1. Do szkoły/przedszkola może przyjść tylko osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Uczeń, nauczyciel, pracownik zespołu, rodzic nie mogą przyjść do szkoły, jeśli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub same są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Należy zachować co najmniej 1,5 m odstęp od innych osób.
  4. Wszystkie osoby przebywające na terenie zespołu muszą mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą.
  5. Wchodząc do budynku należy zdezynfekować ręce lub mieć założone rękawiczki.