Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice

Grafika z napisem: konsultacje.

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Ornontowice.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej