PLANY CPK – SPOTKANIE WŁODARZY

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

W dniu dzisiejszym, tj. 19 sierpnia w Mikołowie, odbyło się spotkanie włodarzy Gmin powiatu mikołowskiego oraz kilku Gmin Subregionu Zachodniego (Żory, Świerklany, Mszana, Czerwionka-Leszczyny) celem wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie planów kolejowych CPK. Gmina Ornontowice reprezentowana była przez Wójta Gminy Ornontowice Marcina Kotyczkę, jego Zastępcę i Naczelnika WŚPiGG. Podczas spotkania włodarze poszczególnych gmin odnosili się do wariantów proponowanych przebiegów linii kolejowej, na odcinku Katowice – Jastrzębie Zdrój – granica RP – Ostrawa, oraz informacji uzyskanych na spotkaniu z przedstawicielami CPK, które odbyło się w Katowicach 4 sierpnia br. Ostatecznie ustalono, że niezbędne są kolejne spotkania włodarzy zainteresowanych Gmin, celem doprecyzowania wspólnego stanowiska.