Sprzątanie świata 2020

Logo Sprzątanie Świata.

W trzeci weekend września tj. 18-20.09 odbędzie się międzynarodowa kampania „Sprzątanie świata”. Tegoroczna Akcja niewątpliwie różnić będzie się od poprzednich edycji z powodu pandemii Covid-19, cel jednak pozostaje ten sam – zadbać o nasz dom – naszą Ziemię.

Jak co roku Gmina Ornontowice pragnie włączyć się w to przedsięwzięcie. W związku z tym, przygotowana będzie mapa lokalizacji zaśmieconych miejsc występujących na terenie naszej Gminy. Prosimy mieszkańców o włączenie się w akcję i zgłaszanie miejsc zaśmieconych. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości
i Gospodarki Gruntami, tel. 32 33 06 237, do dnia 11 września br.

Następnie mapa ze wskazanymi przez Państwa miejscami zostanie udostępniona i każda chętna osoba będzie mogła wziąć udział w Sprzątaniu świata, w trzeci weekend września.
Na to wydarzenie Gmina zamierza zakupić tabliczki informacyjne z napisem „POSPRZĄTALIŚMY – NIE ZAŚMIECAJ”. Tabliczki te zostaną umieszczone w posprzątanych miejscach.