Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Przekazujemy zaproszenie na konferencję i szkolenie „PPK blisko Ciebie”, współorganizowaną przez Wojewodę Śląskiego.

Celem cyklu konferencji wojewódzkich pod nazwą „PPK Blisko Ciebie” jest wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.