Informacja dotycząca braku bonu turystycznego na  PUE ZUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

W związku z informacjami docierającymi do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach jakoby właśnie ta instytucja była winna braku zakładki o bonie turystycznym na PUE ZUS, dyrektor GOPS informuje, iż  bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą z jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500+. Zakładka [Polski Bon Turystyczny] powinna być widoczna u osoby, która jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

W związku z brakiem bonu turystycznego ZUS informuje iż, brak zakładki Bon Turystyczny może wynikać z braku odpowiedniej informacji w zbiorze udostępnionym ZUS przez instytucje przyznające świadczenia 500+.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznając świadczenie wychowawcze niestety nie mają wpływu na poprawność zapisywanych danych w Centralnej Bazie Beneficjentów gdyż dane te są zapisywane automatycznie w systemie. GOPS po konsultacji z dostawcą oprogramowania dokonał aktualizacji bazy beneficjentów świadczenia 500+ i dane te zostały zapisane poprawnie. Informujemy, iż GOPS nie ma wpływu na brak danych o osobach korzystających ze świadczenia 500+ w systemie  PUE ZUS gdyż dane te automatycznie są pobierane z Centralnej Bazy Beneficjentów. Najprawdopodobniej błędy mogły zaistnieć w momencie automatycznego zaczytywania danych przez ZUS z centralnej bazy.