Kontrole SMOGowe

Zdjęcie dachu i dymiącego komina.

Już wkrótce czeka nas okres jesienno-zimowy, a zatem rozpocznie się palenie w przydomowych kotłowniach i powróci problem złej jakości powietrza, uciążliwego dla wszystkich smogu.

Gmina Ornontowice, jak i wszystkie gminy województwa śląskiego, ponownie podejmie walkę ze smogiem. Obecnie już w nowej rzeczywistości, gdyż od dnia 6 lipca 2020 r. obowiązuje nowy Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego i będący jego integralną częścią – Plan Działań Krótkoterminowych.

Zgodnie z zapisami Planu Działań Krótkoterminowych, gminy w sytuacji ogłoszenia

II poziomu ostrzegania (ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 100 μg/m3) oraz III poziomu (alarm smogowy) zobowiązane są do przeprowadzenia kontroli indywidualnych urządzeń grzewczych.

Kontrole w zakresie spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi
na terenach zabudowanych oraz kontrole kotłowni w przedmiocie spalania odpadów i paliw zabronionych do stosowania, przeprowadzane będą przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy.

Przypominając, zgodnie z zapisami uchwały „antysmogowej” paliwa zabronione do stosowania to: węgiel brunatny oraz paliwa produkowane z wykorzystaniem tego węgla, muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem, paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%, biomasa stała, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. Oczywiście niezmiennym pozostaje zakaz spalania wszelkiego rodzaju odpadów w przydomowych kotłowniach oraz pozostałości roślinnych (trawa, gałęzie itp.) na powierzchni ziemi.

Prosimy zatem mieszkańców o nieutrudnianie przeprowadzania kontroli. Zgodnie z art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, upoważnienie pracownicy urzędu, wykonując kontrolę, uprawnieni są do wstępu na nieruchomość
w godzinach od 6.00. do 22.00.